Skoleelever presenterer egne digitale fortellinger.

KUNSTEN Å FORTELLE - TJØRHOMSAMLINGEN

Prosjektet "Kunsten å Fortelle" viser her digitale fortellinger laget av skoleungdommer i Haugesund.
Med utgangspunkt i utvalgte kunstverk fra Tjørholm samlingen har de unge arbeidet videre med tema til sine egne verk.

I hovedvinduet vises en inspirasjonsvideo av kunstneren Anne Helen Robberstad som har tatt utgangspunkt i Käthe Kollwitz sitt verk "Hunger" fra 1923

For mer informasjon om kunstneren Anne Helen Robberstad se hennes hjemmeside.